T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
No  :2017/01
 
 
            5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ nun 9. Ve 1. Maddeleri ile İçişleri Bakanlığı’nın 02 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı Genelgesi uyarınca İlimizdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile stand açılması faaliyetlerinin, kamu güvenliğini düzenlenmesi amacıyla;
 
            Basın Açıklaması Yapılamayacak ve Stand Açılamayacak Yerler;
 
  1. Valilik, Adliye Sarayı, İl jandarma Komutanlığı, 2. Hudut tabur Komutanlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer hizmet binaları, İtfaiye, Devlet Hastanesi, Eğitim ve Öğretim kurumlarının hizmet binaları, eklentileri ve bahçelerinde, binaların dış kapı önlerinde basın açıklaması yapılamaz ve stand açılamaz.
  2. Diğer kamu kurumu hizmet binaları ile bahçelerinde basın açıklaması yapılamaz, kurumsal hizmetler dışında stand açılamaz.
  3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile kamuya ait öğrenci yurtlarına ait binalarda, bahçelerinde, dış kapı giriş ve çıkış önleri ile yakın çevresinde (takriben 25 metre) basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz.
  4. Sivil toplum örgütleri, kendilerine ait bina önlerinde basın açıklaması yapabilir ve imza standı açabilirler. Ancak başka bir sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamaz ve stand açamazlar.
  5. Devlet Hastanesi önü ile Öncüpınar Hudut Kapısı ve arasında bulunan devlet karayolu üzerinde ve 25 metre yakın çevresinde basın açıklaması yapılamaz, stand açılamaz.
  6. Diğer yerlerde yapılacak basın açıklaması ve açılacak stantlar araç ve yaya trafiğini, halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici mahiyette olmayacaktır.
 
         İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından, basın açıklaması yapmak ve stand açmak güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar geçecek süre içerisinde yasaktır.
 
 
        ​ Kamuoyuna duyurulur.18.01.2017
 
 
 
                                                                                                                                                                                            KİLİS VALİLİĞİ